Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Valvontasuunnitelma

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laadinta perustuu erityislainsäädäntöön ja valtioneuvoston asetukseen kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta. Suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne huomioon ottaen.  

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on lainsäädännön mukaan toiminnanharjoittajalle maksullista. Ympäristöterveyspalvelut perii suunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä tutkimuksista ympäristöterveyspalveluiden taksan mukaisen maksun. Valvontamaksut määräytyvät tarkastusmäärien ja tarkastuksiin käytetyn ajan perusteella. 

Suunnitelman vuodelle 2017 on hyväksynyt ympäristöterveyslautakunta kokouksessaan 14.12.2016 (§ 21). Eläinlääkintähuollon suunnitelma hyväksyttiin 26.3.2015 (§ 2).