Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Uimavesi » Uimarantojen vedenlaatu ja sinilevät

Uimarantojen vedenlaatu ja sinilevät

Uimavedestä ei saa aiheutua terveyshaittoja uimareille. Uima-veden laatua valvotaan säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä sekä tekemällä havaintoja uimarannoilta.

EU-uimarantojen vedenlaadusta ja vedenlaadun valvonnasta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008, pienten yleisten uimarantojen osalta asetuksessa 354/2008.

Kuntakohtaiset uimavesitutkimustulokset löytyvät sivun oikeassa reunassa olevasta valikosta. 

Sinilevän esiintyminen järvivedessä

Sinilevät viihtyvät ravinteikkaissa ja lämpimissä vesissä. Niitä esiintyy eniten keski- ja loppukesän aikaan.

Ravinne- ja sääolosuhteet vaikuttavat sinilevien ja niiden tuottamien myrkkyjen esiintymiseen. Koska sinilevien myrkyllisyys vaihtelee paljon, voi vähäinenkin esiintymä sisältää haitallisia myrkkypitoisuuksia. Siksi järviveden sinilevähavaintoihin tulee suhtautua aina vakavasti ja oletuksella, että myrkkyjä voi esiintyä vedessä terveydelle haitallisia määriä.

Sinilevät voivat aiheuttaa ruoansulatuskanavan oireita, kuumetta sekä ihon, silmien, korvien, nielun ja hengitysteiden ärsytysoireita. Monet sinilevät tuottavat haitallisia maksa-, hermo- ja solumyrkkyjä. Sinilevää sisältävän veden nieleminen tai hengitysteihin pääsy esimerkiksi uimisen, vesiurheilun tai saunomisen yhteydessä voi siten johtaa vakaviin terveyshaittoihin.

Uimavesien sinilevät

Uimarantojen sinilevätilannetta seurataan näytteenottojen ja muiden tarkastuskäyntien yhteydessä. Yhteistoiminta-alueella on lisäksi muutamia valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluvia uimarantoja, joilta levätilannetta seurataan viikottain. Uimarannalle kiinnitetään sinilevästä varoittava tiedote, jos tarkastuksella havaitaan sinilevää. Viikoittaisen leväseurannan tulokset ovat nähtävillä myös valtakunnallisessa JärviWiki-palvelussa. Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnan levätilanteesta viikoittain. Levätilanne voi vaihdella rannoilla jopa päivittäin.

Sinilevävedessä uiminen ja muu veden käyttö

Järvessä, jossa on sinilevää runsaasti, ei saa uida. Lapsia ja kotieläimiä ei pidä tällöin päästää rantaveteen. Myös vähäiseen levän määrään kannattaa suhtautua varovaisuudella ja uimisen jälkeen tulee käydä suihkussa.

Sinilevää sisältävää vettä ei tule käyttää pesu- tai löylyvetenä, juomavetenä, ruuanlaittoon, astioiden tiskaukseen tai sellaisenaan syötävien kasvinosien suoraan kasteluun. Sinileväalueelta pyydettyä kalaa voi kuitenkin syödä, mutta tutkimusten mukaan sinilevämyrkyt saattavat kertyä sen sisäelimiin. Kalan lihaa voi siis syödä normaalisti, mutta sisäelinten käyttöä tulisi välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä.

Sinilevien määrä arvioidaan neliportaisella asteikolla (0 - 3)
0 = ei havaittu sinilevää
1 = VÄHÄN LEVÄÄ: levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuisina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.
2 = RUNSAASTI LEVÄÄ: vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
3 = ERITTÄIN RUNSAASTI LEVÄÄ: levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Uimakausi on 15.6.-31.8. välinen aika. Uimavesinäytteitä haetaan uimakauden aikana.

Pintavesien lämpötilat
(Suomen ympäristökeskus)

Pintavesien lämpötilaennuste
(Suomen ympäristökeskus)