Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Uimavesi » Uimarantojen vedenlaatu

Uimarantojen vedenlaatu

Uimavedestä ei saa aiheutua terveyshaittoja uimareille. Uima-veden laatua valvotaan vesinäytteillä, joista tutkitaan mahdollista likaantumista osoittavia bakteereita ja tekemällä havaintoja.

EU-uimarantojen vedenlaadusta ja vedenlaadun valvonnasta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008, pienten yleisten uimarantojen osalta asetuksessa 354/2008. Asetusten toimenpiderajat ovat:

Laatuvaatimukset
Escherichia coli   1 000 pmy/100 ml
Enterokokit   400 pmy/100 ml
Syanobakteerit eli sinilevät   Havaittava esiintymä 
   
Laatusuositukset
Öljymäiset ja tervamaiset aineet  

Ei aistinvaraisesti

Kelluvat materiaalit  

havaittavaa

Makrolevät ja kasviplankton   haitallista esiintymää

Sinilevien määrä arvioidaan neliportaisella asteikolla (0 - 3)
0 = ei havaittu sinilevää
1 = VÄHÄN LEVÄÄ: levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuisina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.
2 = RUNSAASTI LEVÄÄ: vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
3 = ERITTÄIN RUNSAASTI LEVÄÄ: levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Uimakausi on 15.6.-31.8. välinen aika. Uimavesinäytteitä haetaan uimakauden aikana.

Pintavesien lämpötilat
(Suomen ympäristökeskus)

Pintavesien lämpötilaennuste
(Suomen ympäristökeskus)