Tupakkavalvonta

Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa. Tavoitteeseen pyritään ehkäisemällä erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista. Tupakansavu on määritelty syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi.

Tupakointi on kiellettyä

  • perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain (417/2007) tai mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla

  • perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla

  • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa

  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa

  • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, jollei jäljempänä toisin säädetä

  • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa

  • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa

  • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

Lisäksi asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntiluvan myöntää kunnan valvontaviranomainen. Lupahakemuksen ja sen liitteet voi toimittaa sähköisesti. Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin lupahakemuslomakkeita saa myös terveystarkastajilta.

Ympäristöterveyspalvelut valvoo tupakkalainsäädännön toteutumista yleisissä ja asiakkaille tarkoitetuissa tiloissa vuosittain hyväksyttyyn kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan perustuen. Tupakkalainsäädännön toteutumista työpaikoilla valvoo Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Yhteyshenkilöt

Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
terveystarkastajat
Ritva Savolainen
puh 044 740 1424
Antti Hartikainen
puh 044 740 1434

Siilinjärvi
terveystarkastajat
Ritva Savolainen
puh. 044 740 1424
Sirpa Hakkarainen
puh. 044 740 1458 
Susanna Haatainen
puh. 044 740 1427

Lapinlahti
terveystarkastajat
Ritva Savolainen
puh. 044 740 1424
Sirpa Hakkarainen
puh. 044 740 1458
Susanna Haatainen
puh. 044 740 1427


Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi ymparistoterveys@siilinjarvi.fi