Näytteiden tutkiminen

Elintarvikkeiden omavalvontanäytteet

Yritysten elintarvikkeista ottamia omavalvontanäytteitä tutkii mm. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Näytteiden toimittamisesta ja tehtävistä määrityksistä kannattaa sopia etukäteen laboratorion kanssa. Laboratorioilla on myös näytteenottopalveluita, joista lisätietoja saa laboratorioista.

Elintarvikevalvontaviranomainen ei ota yritysten omavalvontanäytteitä. Viranomainen ottaa tarvittaessa näytteitä omavalvonnan valvomiseksi. Tällöin yritystä laskutetaan myös näytteenotosta. 

Elintarvikkeiden asiakasvalitusnäytteet

Ostettuaan pilaantuneen elintarvikkeen, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä ensisijaisesti ostopaikkaan. Kuntalainen voi ottaa yhteyttä myös terveystarkastajaan elintarvikkeen tutkimustarpeen arvioimiseksi. Tarvittaessa terveystarkastaja lähettää elintarvikenäytteen laboratorioon, jolloin viranomainen maksaa näytteen tutkimisen. Valitusnäytteet on säilytettävä jääkaapissa siihen saakka, kunnes näyte voidaan toimittaa terveystarkastajalle. Jos valitusnäyte on poistettu alkuperäisestä pakkauksesta, tulisi näytteen mukana olla alkuperäinen pakkaus. Valitusnäytteitä ei saa toimittaa suoraan laboratorioon.

Vesinäytteet

Näytteenotosta vastaa kiinteistön omistaja tai veden käyttäjä. Viranomainen ottaa näytteet vesijohtoveden laatua koskevissa valitustapauksissa. Epäiltäessä vesijohtoveden laatua, tulee ottaa yhteyttä terveystarkastajaan näytteenotosta sopimiseksi.

Lisätietoa talousvedestä löytyy kohdasta Talousvesi.

Kuntalaisten tulee viedä ottamansa näytteet suoraan laboratorioon. Vesi- ja elintarvikenäytteet tutkitaan Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n Kuopion laboratoriossa osoitteessa Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio. Laboratorio laskuttaa tutkimukset kuntalaiselta.

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n Kuopion laboratorion muut yhteystiedot ovat: 

Elintarviketutkimukset
puh. 050 300 4176
elintarvikelaboratorio.kuopio(at)ymparistotutkimus.fi

Vesitutkimukset
puh. 050 300 4176
vesilaboratorio.kuopio(at)ymparistotutkimus.fi