Eläinten hautaaminen

Nauta, lammas, vuohi
Naudat, lampaat ja vuohet kuuluvat koko yhteistoiminta-alueella eläinjätteen keräilyn piiriin, eikä niitä saa haudata. Ainoan poikkeuksen muodostavat kuolleena syntyneet ja luodut eläimet, jotka omistaja voi haudata maalleen noudattaen alla olevia yleisiä ohjeita eläimen hautaamisesta. Kaikki muut edellä mainittuihin eläinlajeihin kuuluvat kuolleet eläimet on toimitettava raadonkeräilyyn ja hävitettäväksi Honkajoki Oy:lle. Keräilyauton voi tilata p. 010 834 6460 (ma-pe klo 8-17) tai internetin välityksellä. Eläin haetaan 3 arkipäivän kuluessa sekä ajalla 1.6. - 31.8. kahden arkipäivän kuluessa. Arkipäiviksi lasketaan myös lauantait. Eläimen omistajalla on velvollisuus nostaa eläin kuljetusautoon (nostokorkeus 2 m). Katso raatokeräilyn hinnoittelu ja lisätietoa Eviran ja Honkajoki Oy:n nettisivuilta.

Kuolleena syntyneiden ja luotujen eläinten hautaamisesta on pidettävä kirjaa, katso alla. Ilmoitusta näiden hautaamisesta ei tarvitse tehdä.

Sika
Kuolleen sian voi haudata omalle maalleen. Katso alla yleiset ohjeet eläimen hautaamiseen sekä kirjanpitovelvollisuus.

Kotitarveteurastuksen teurasjätteet
Kotitarveteurastuksen sivutuotteita ei enää 1.1.2013 alkaen saa haudata. Jos kotiteurastuksesta jää jäljelle sivutuotteita, joita ei käytetä elintarvikkeena tai omien lemmikkien ruoaksi, ne voidaan hävittää toimittamalla ne Honkajoki Oy:n hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. 

Lisätietoa Eviran nettisivuilta.

Hevoset
Kuolleen hevosen voi haudata omalle maalleen, tai sen voi toimittaa raadonkeräilyyn Honkajoki Oy:lle. Haudatessasi katso alla yleiset ohjeet eläimen hautaamiseen sekä kirjanpitovelvollisuus.

Lemmikit Siilinjärven kunnan alueella
Siilinjärven kunnalla ei ole tarjota yleistä lemmikkieläinten hautausmaata. Kun lemmikki kuolee, sen voi haudata omalle maalleen. Lisäksi tuhkauspalveluja on saatavilla yhä useamman eläinlääkäriaseman kautta. Periaatteessa mahdollista, vaikka useimmille ajatuksena mahdoton, on myös hävittää kuollut lemmikki yleisen jätehuollon kautta. Tällöin lemmikki tulee kuitenkin toimittaa suoraan Kuopion jätekeskukseen, jolloin lemmikki tulee asianmukaisesti haudatuksi. Yksittäistapauksissa, muiden keinojen ollessa poissuljettuja, kunta on osoittanut maaltaan paikan kuolleen lemmikin hautaamiseen.Katso myös alla yleiset ohjeet kuolleen eläimen hautaamiseen.

Yleiset ohjeet eläimen hautaamiseen
Kuolleen eläimen hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Eläimiä ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen eikä alueelle, jota tullaan kyntämään tai kaivamaan pian hautaamisen jälkeen.

Eläimet on haudattava vähintään yhden metrin syvyyteen. Maaperällä peittäminen on suoritettava välittömästi siten, että ketut, rotat, lokit tai muut eläimet eivät pääse haudattuihin sivutuotteisiin käsiksi. Hautaamisen yhteydessä kuollut eläin on taudinaiheuttajien tuhoamiseksi tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella. Eläimiä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.

Ohjeet koskevat myös muun eläinjätteen, kuten kotitarveteurastuksen teurasjätteen, hautaamista.

Hautaamisen kirjanpitovelvollisuus
Kokonaisia eläimiä ja teurasjätteitä hautaavan on pidettävä kirjaa hautauksista. Kirjaa tulee pitää:

  • Eläinjätteen tuottaja
  • Hautaamisen suorittaja, jos eri henkilö kuin eläinjätteen tuottaja
  • Eläinlaji
  • Eläinjätteen määrä tai arvio määrästä
  • Paikka, jonne eläinjäte on haudattu
  • Päivämäärä, jolloin hautaaminen on suoritettu

Kirjanpito on säilytettävä kaksi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 

Kirjanpitovelvollisuus ei koske lemmikkieläinten hautaamista.

Yhteystiedot

Vastaava eläinlääkäri
Kaisa Hartikainen
puh. 044 740 1423


Räisäläntie 1
71800 Siilinjärvi

Sähköpostit:
elainlaakari(at)siilinjarvi.fi
etunimi.sukunimi(at)siilinjarvi.fi


Kunnaneläinlääkärit toimipisteittäin