Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Lannan varastointi ja levittäminen poikkeustilanteissa

Lannan varastointi ja levittäminen poikkeustilanteissa

Nitraattiasetuksen eli eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista koskevan asetuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä eräiden muiden lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pintavesiin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Asetuksen mukaan kaikilla tiloilla tulee olla lantala, joka on mitoitettu vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lantamäärälle. Kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 tilavuusprosenttia, voidaan poikkeustilanteessa työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa pellolla.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on sallittua huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Lantaa ei saa kuitenkaan levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu levittää pellolle kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi eli kun pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Lannan aumavarastoinnista tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista ja levittämisestä poikkeustilanteissa lokakuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

Ympäristöministeriö on laatinut kysymys-vastaus -listan nitraattiasetukseen liittyen.

Maatalouden ympäristönsuojelusta ja lannan varastoinnista on ohjeita muun muassa ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa ja Hevostallien ympäristönsuojeluohjeessa. Maatalouden vesiensuojelun tehostamista (muun muassa peltojen pientareiden, suojakaistojen ja suojavyöhykkeiden vaikuttavuus) on selvitetty Lounais-Suomen TEHO- ja TEHO Plus-hankkeissa.

Yhteyshenkilöt

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviran-omainen
ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422
matti.nousiainen(at)siilinjarvi.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
maatalouden ympäristöasiantuntija
Vuokko Mähönen
puh. 0295 026 832

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi