Hajajätevesiviikko 24.-30.4.

Valtakunnallisella jätevesiviikolla 24.-30.4.2017 vauhditetaan kiinteistökohtaista hyvää jätevesien käsittelyä.

Pitääkö kiinteistöni jätevesijärjestelmä uudistaa?

EI TARVITSE:

  • rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen ja kiinteistölle on rakennettu tai uusittu jätevesijärjestelmä
  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.
  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
  • jos kiinteistön kaikki omistajat syntyneet ennen 9.3.1943

KYLLÄ TARVITSEE:

  • kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä (järvet, lammet, purot)

Jätevesijärjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä

Poikkeamismahdollisuus, jos
• jätevesien määrä on huomattavan pieni tai
• kustannukset ovat  kohtuuttomia kiinteistön omistajalle
- tiedustelut kunnan ympäristönsuojelusta

Siilinjärven kunnan pohjavesialueet
Onko kiinteistöni rakennus ranta-alueella (enintään 100 metriä rantaviivasta)? Ota yhteys kunnan rakennusvalvontaan tai ympäristönsuojeluun.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 metrin etäisyydellä vesistöstä eikä sijaitse pohjavesialueella, pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä:

  • vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä  uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan tai
  • rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
    - ei poikkeamismahdollisuutta