Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Jätevesineuvontahanke

Jätevesineuvonta

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta jatkuu Siilinjärvellä vuoden 2018 aikana. Neuvontakäynnit kohdistuvat pohjavesialueilla oleville kiinteistöille, jotka ovat vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Kiinteistöille lähetetään kirje, missä esitetään neuvontakäynnille ajankohtaa. Kiinteistön omistajan tulee vahvistaa käyntiajankohta neuvojalle.

Jätevesineuvonnasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Siilinjärvellä on annettu neuvontaa kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä vuosina 2014-2016. Maksuttomia, laitevalmistajista riippumattomia neuvontakäyntejä tarjottiin 752 kiinteistön omistajalle, joista noin 40 % otti neuvontakäynnin vastaan.

Neuvontakäynnit

Harri Kinnunen
jätevesineuvoja
Jätekukko Oy
puhelin 044 368 0232

sähköposti etunimi.sukunimi@jatekukko.fi