Siilinjärvi » Terveyspalvelut » Työterveyspalvelut » Työterveyshuolto

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työuran eri vaiheissa, terveellinen ja turvallinen työ ja työympäristö sekä hyvin toimiva työyhteisö.

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ennalta ehkäisevä työterveyshuolto. Halutessaan työnantaja voi järjestää myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita. Sairaanhoidon tavoitteena on työkyvyn ylläpito ja työkyvyttömyyden ehkäisy. Työhön paluun tukeminen on osa sairaanhoitoa. Yrittäjälle työterveyshuoltoon liittyminen on vapaaehtoista.

Kansaneläkelaitos maksaa korvausta työterveyshuollon järjestämisestä johtuneista kustannuksista. Kela vahvistaa vuosittain työterveyshuollon korvausten laskennalliset enimmäismäärät.