Ehkäisevä päihdetyö

Kunnan ehkäisevä päihdetyö perustuu raittiustyölakiin ja -asetukseen. Tehtäviä ja velvoitteita tuovat lisäksi päihdehuolto-, tupakka-, huumausaine- ja lastensuojelulait. Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan yleistä sosiaali- ja terveyskaPäihteiden käytön varhaistoteaminen ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja ja lisää päihteisiin liittyvää tietoutta. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja.

Ehkäisevän päihdetyön työntekijä kouluttaa, neuvoo ja tiedottaa päihdeasioissa. Hän palvelee kouluja ja oppilaitoksia ja tarjoaa päihdealan koulutusta ammattilaisille ja muille aikuisille.

Päihteiksi luetaan alkoholi, huumeet ja tupakka. Lääkkeet, liottimet ja muut aineet luetaan päihteiksi, jos niitä käytetään päihtymistarkoituksessa. Myös toiminnalliset riippuvuudet kuten peliriippuvuus kuuluvat ehkäisevään päihdetyöhön.

Nuorissa on tulevaisuus, joten välitetään heistä olemalla vahvempia vanhempia.

Nuoret ja vanhemmat, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Mistä apua ja lisätietoa?

  • Koulujen terveydenhoitajilta sekä terveyskeskuksesta.

  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainpuheli 0600 12 277 ( 0,08 e/min+ pvm/mpm ), ti 10-13 ja 17-20, ke 10-13 ja to 14-20.

  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin 116 111 ma-pe klo 14-20 ja la-su klo 17-20. MAKSUTON!

  • Irti Huumeista ry:n Valtakunnallinen PÄIVYSTÄVÄ PUHELIN 010 80 4550

Yhteystiedot

Ehkäisevän päihdetyön toimijat:

Tiina Pykäläinen erityisnuoriso-ohjaaja
Puh. 044 740 1146

Heini Karhunen etsivä nuorisotyöntekijä
puh. 044 740 1367

Koulujen kouluterveydenhoitajat, ks. yhteystiedot kunkin koulun kohdalta.