Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen kautta. Lapsiasiakkaat tulevat puheterapeutin vastaanotolle yleensä neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta. Aikuisasiakkaat tulevat lääkärin lähetteellä vuodeosastolta tai vastaanotoilta. Puheterapiassa on yhteinen jono ja puheterapeutit katsovat yhdessä viikoittain tulleet lähetteet ja soittavat ajan asiakkaille.

Puheterapeutit vastaavat konsultaatiopuhelimeen
perjantaisin klo 12-13. Katso puhelinnumerot yhteystiedoista!
Konsultaatioajalla voi kysyä puheterapeutin mielipidettä mieltä askarruttaviin asioihin ilman puheterapialähetettä. Vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta tai lääkärin lähetteellä.


Yhteystiedot

Toimipisteet
Etelä-Siilinjärvi, Vuorelantie 6
puh. 044 740 2238
soittoaika ti ja pe klo 12-13

Siilinjärvi
Kasurilantie 5, A-rappu
puh. 044 740 2237
soittoaika ti ja pe klo 12-13

Kasurilantie 5, E-rappu (käynti sisäpihan puolelta)
puh. 044 740 2339
soittoaika ti ja pe klo 12-13

Linkit ja ohjeet

Äänihäiriöt
Äänihygieniaohjeita
Yleisohjeita ääniharjoitteluun  
Äänen huolto osa 1    
Äänen huolto osa 2   
Äänen huolto osa 3   
Kun äänesi on käheä

Varhainen vuorovaikutus
Pienen kielipolku                   
Vuorotellen       

Lapsen puheen ja kielen kehitys
Ikäkausittain
Lapsi ja puhe
Puheilmaisun tukeminen
Puheen ymmärtämisen ja kuulomuistin harjoituksia

Vinkkejä tukiviittomien opetteluun

Kuvia kommunikoinnin tueksi
Oppaita ja kuvia         
Papunetin kuvatyökalu

Kielellisten käsitteiden harjoittelu kotona

Änkytys

Sananlöytämisvaikeus kotiohje

Äänneharjoittelu ja suujumppa
R-harjoittelua    
R-harjoitusvideot     
R-, S- ja L-harjoituksia  
S-harjoitusvideot      
Suujumppaa   
Suujumppaa, R- ja S-harjoituksia  
Ohjeita kielijänteen leikkauksen jälkeen

Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet
Ekapeli   
Kirjakuja  
Vinkkejä harjoitteluun

Kielellistä kehitystä tukevia pelejä
Oppi ja ilo   
Papunetin pelit 
Pikkukakkosen pelit (Hertan maailma, Mimi ja Kuku, Prinsessat)
Lautapelit