Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen kautta. Lapsiasiakkaat tulevat puheterapeutin vastaanotolle yleensä neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta. Aikuisasiakkaat tulevat lääkärin lähetteellä vuodeosastolta tai vastaanotoilta. Puheterapiassa on yhteinen jono ja puheterapeutit katsovat yhdessä viikoittain tulleet lähetteet ja soittavat ajan asiakkaille.

Puheterapeutit vastaavat konsultaatiopuhelimeen
perjantaisin klo 12-13. Katso puhelinnumerot yhteystiedoista!
Konsultaatioajalla voi kysyä puheterapeutin mielipidettä mieltä askarruttaviin asioihin ilman puheterapialähetettä. Vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta tai lääkärin lähetteellä.


Yhteystiedot

Toimipisteet
Etelä-Siilinjärvi, Vuorelantie 6
puh. 044 740 2238
soittoaika ti ja pe klo 12-13

Siilinjärvi
Kasurilantie 3, 
huone 114 Itäsolun käytävän päässä, entisessä mielenterveysyksikön tilassa
puh. 044 740 2237
soittoaika ti ja pe klo 12-13

Kasurilantie 3,
huone 119 Itäsolun käytävän päässä, entisessä mielenterveysyksikön tilassa
puh. 044 740 2339
soittoaika ti ja pe klo 12-13

Linkit ja ohjeet

Lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen  
Vuorotellen   
Pienen kielipolku   
Lapsen puheen kehitys    
Puheilmaisun tukeminen  
Puheen ymmärtämisen ja kuulomuistin harjoituksia
Kielellisten käsitteiden harjoittelu kotona
Sananlöytämisvaikeus kotiohje

Kuvia ja tukiviittomia kommunikoinnin tueksi 
Papunetin kuvatyökalu  
Vinkkejä tukiviittomien opetteluun  
Oppaita ja kuvia arjen tueksi   

Äänneharjoittelua 
R-harjoitteluohjeita  
R-harjoittelumateriaali    
R-harjoitusvideot     
R-, S- ja L-harjoituksia  
S-harjoitusvideot           
Ohjeita kielijänteen leikkauksen jälkeen

Änkytys

Lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien tukeminen
Ekapeli   
Kirjakuja  
Vinkkejä harjoitteluun

Pelivinkkejä
Oppi ja ilo   
Papunetin pelit 
Lautapelit

Äänihäiriöt
Ääniharjoituksia  
Lapsen käheä ääni  

Afasia
Afasiajulkaisut