Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan henkilön toiminta-työ- ja liikkumiskykyä, ohjataan harjoittelua ja tuetaan asiakkaan arkiliikkumista. Avoterveydenhuollon, vuodeosastojen ja vanhusten palvelukeskusten fysioterapia toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana, teemme myös koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä. Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin tai terveyden- tai sairaanhoitajan lähete. Yksikön palveluja tuotetaan Siilinjärven kunnan toimipisteissä Siilinjärvellä, Vuorelassa, Risuharjun vanhustenhuollon keskittymässä.

Fysioterapian palvelut ja asiakasmaksut 2017
Fysioterapiamaksut kuuluvat maksukattoa kerryttäviin palveluihin


Yksilökäynti
Yksilöllinen arvio- tai terapiakäynti poliklinikalla. Asiakasmaksu 11,40 €, peritään yli 18 -vuotiailta.
Tilapäinen fysioterapeutin / kuntohoitajan kotikäynti 12 €. 
Apuvälinearvio - ja lainauskäynnit ovat maksuttomia.

Suoravastaanotto
Käyntimaksu 11,40€

Ryhmäkäynti
Yksilöidyt pienryhmät asiakasmaksu on 11,40 € / käyntikerta.
Maksuttomia ryhmiä ovat nivelrikkoryhmä, omahoitoryhmä selkäryhmä ja tulpparyhmä.


Maksuja ei peritä:
- alle 18- vuotiailta
- kun maksukatto on täyttynyt
- sarjakäynnit täyttyvät (45 käyntikertaa/vuosi)