Siilinjärvi » Terveyspalvelut » Kuntoutuspalvelut » Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus, kokeilu, muutostyöt, apuvälineen käytön opetus sekä luovutus omaksi tai lainaan ja apuvälineen huolto, korjaus, kuljetus sekä seuranta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat välineet, laitteet, tarvikkeet, ohjelmat tai vastaavat muut ratkaisut, jotka tukevat, ylläpitävät tai parantavat potilaan toimintakykyä tai ehkäisevät toimintakyvyn heikentymistä.

Apuvälineiden pitkäaikalainaan ja henkilökohtaiseen käyttöön myöntämisen maksusitoumusperusteina käytetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueellista apuvälineiden luovutusperustetta. Apuvälineitä saavat lainaan henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi,  he tarvitsevat apuvälineitä selviytyäkseen päivittäisissä toiminnoissa tai apuvälineet tukevat itsenäistä suoriutumista ja mahdollistavat kotona asumista ja osallistumista.

Asiaa koskevat suositukset ja lausunnot on toimitettava kuntoutuksen yhteyshenkilöille. Suositukset henkilökohtaisia apuvälinehankintoja varten käsitellään kuntoutustyöryhmässä.


Apuvälinelainaus Kasurilantie 3
Asiakkaalle lainataan myös lyhytaikaiseen käyttöön ensiapuluonteisia apuvälineitä, leikkaushoidon jälkeen tarvittavia sekä liikkumisen ja päivittäistentoimintojen apuvälineitä. Lainauksesta tehdään määräaikainen lainaussopimus. Apuväline tulee palauttaa laina-ajan päätyttyä lainauspaikkaan. Palauttamattomasta apuvälineestä peritään hankintahinnan suuruinen maksu.


Apuvälinelainaus ja -palautus 
Aukioloajat

Ma, Ti, Ke klo 8 - 10
To klo 14 - 16
Pe klo 8 - 10

Muuna aikana asiointi ajanvarauksella.


Apuvälinehuolto Kasurilantie 3
Asiakkaan tulee itse toimittaa rikkoontunut väline apuvälinehuoltoon. Pitkäaikaislainassa olevien apuvälineiden määräaikaishuollot on asiakkaan sovittava teknisen huollon kanssa. Määräaikaishuoltoja tarvitsevia välineitä ovat pyörätuolit, pyörälliset suihkutuolit, henkilönostolaitteet ja sähkösäätöiset sängyt.

Yhteystiedot

Apuvälinelainaus ja -palautus 
puh. 044 740 2228

 
Aukioloajat

Ma, Ti, Ke klo 8 - 10
To klo 14 - 16
Pe klo 8 - 10

Muuna aikana asiointi ajanvarauksella.


Huollon päivystys
ma - pe klo 8 - 9
puh. 044 740 2272
puh. 044 740 2886