Siilinjärvi » Terveyspalvelut » Hoidon saatavuus

Hoidon saatavuus

Hoitotakuun toteutuminen

"Kuntalaisen on saatava yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi”
Siilinjärven kunnan terveyspalveluissa on käytössä puhelinasiakaspalvelujärjestelmä ja siitä saadun palautteen mukaan yhteydensaanti puhelimitse  on olennaisesti parantunut Yhteydenotot tapahtuvat ensisijaisesti väestövastuualueiden omahoitajiin, päivystyspoliklinikan hoitajiin, hammashuollon ajanvarauksen hoitajiin ja neuvoloiden ja erityistyöntekijöiden osalta suoraan asianomaisiin työntekijöihin.
Paikan päälle tulemalla yhteyden saaminen onnistuu virka-aikana aina johonkin ammattihenkilöön.


Hoidon tarpeen arviointi
”Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta”
Hoidon tarpeen arviointi tarkoittaa terveydenhoidon ammattihenkilön tekemää hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia, ei lääkärin vastaanotolle pääsyä.
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttavat ensisijaisesti väestövastuualueiden omahoitajat, päivystyspoliklinikan hoitajat, hammashuollon ajanvarauksen hoitajat, mielenterveysyksikön hoitajat, terveydenhoitajat ja erityistyöntekijät ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä.
Hoidon tarpeen arvioinnin osalta hoitotakuu toteutuu kaikilta osin.


Tarpeelliseksi arvioituun hoitoon pääsy
”Kuntalaisen on päästävä perusterveydenhuollossa tarpeelliseksi arvioituun hoitoon kolmen kuukauden kuluessa. Kolmen kuukauden määräaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta”

Terveyskeskuksen avovastaanotot
Odotusaika lääkärille kiireettömään hoitoon 20.12.2017 oli keskimäärin 25,2 työpäivää.

Kuntoutus
28.2.18 jonotusaika
Puheterapia      51 pv
Toimintaterapia 56 pv
Fysioterapia     14 pv

Mielenterveyspalvelut
23.2.2018
Psykiatri 4 viikkoa
Hoitajat   2-3 viikkoa

Sairaalapalvelut
Vuodeosastolle pääsee samana päivänä, jolloin lääkäri todennut perusterveydenhuollon sairaalahoidon tarpeen.


Suun terveydenhuolto
Kuntalaiset saavat yhteyden  hammashoitolan ajanvaraukseen arkipäivisin klo 8.00 -16.00. Puhelimen ollessa varattu, asiakas voi jättää soittopyynnön puhelinasiakaspalvelujärjestelmään ja hänelle soitetaan takaisin saman työpäivän kuluessa.
Asiakkaan soittaessa hammashoitolaan, ajanvarauksen hoitajat arvioivat hoidon tarpeen kiireellisyyden.
Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsevät kaikki kuntalaiset, hoitojonoja ei ole.


Erikoissairaanhoito
Alueen erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutumisesta informoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.


Katri Hollmén
johtava lääkäri
044 740 2203
katri.hollmen@siilinjarvi.fi
Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kasurilantie 3  71800 Siilinjärvi