Siilinjärvi » Terveyspalvelut » Ajankohtaista

Ajankohtaista

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA AJANVARAUSPYYNTÖ TERVEYSKESKUKSEEN

Siilinjärven terveyskeskuksessa on otettu käyttöön sähköinen asiointi ja ajanvarauspyyntö.
Palvelun avulla kuntalaiset ohjataan nopeammin ja suoremmin oikeaan hoitoon ja tutkimuksiin.
Palvelun kautta kuntalaiset voivat pyytää ajanvarausta myös mm. todistus- ja lausuntoasioissa, pitkäaikaisen sairauden määräaikaiskontrolleihin sekä tiedustella tutkimustuloksia.
Uuden palvelun tavoitteena on tehdä oikeaan hoitoon ja tutkimuksiin pääsystä kuntalaisille helpompaa, nopeampaa ja miellyttävämpää. Ajanvarauspyynnön voi tehdä milloin vain, myös iltaisin ja viikonloppuisin, eikä puhelimessa enää tarvitse jonottaa.
Ammattilaiset saavat ajanvarauspyynnöstä ensitiedot vaivasta ja hoidon kiireellisyydestä, joten vaivoja ei tarvitse enää selostaa useassa paikassa eri henkilöille. Palvelu myös tulkitsee hoidon
kiireellisyyttä ja ohjaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä päivystykseen.

OSALLISTAVAN HOITOSUUNNITELMAN VAIKUTTAVUUS TUTKIMUS (OSUVAT)

Väestön ikääntyessä pitkäaikaisten sairauksien esiintyvyys kasvaa ja myös monisairastavuus on hyvin yleistä. Siksi hoidon suunnitelmallisuutta ja koordinaatiota tukeville menetelmille kuten hoitosuunnitelmalle on tarvetta.
Siilinjärven terveyskeskuksessa on tammikuussa aloitettu tutkimus, joka keskittyy osallistavan hoitosuunnitelman arviointiin. Osallistavalla hoitosuunnitelmalla tavoitellaan potilaan omahoitoon sitoutumista, tiedonkulun paranemista, potilaan parempaa pärjäämistä, työnjaon selkiytymistä, kustannustehokkuuden parantumista sekä nykyisen henkilöstöresurssin tehokkaampaa hyödyntämistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää osallistavan hoitosuunnitelman soveltuvuutta ja vaikuttavuutta potilaiden ja hoitojärjestelmän näkökulmasta.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko osallistavasta hoitosuunnitelmasta hyötyä kroonisia sairauksia sairastavien perusterveydenhuollon potilaiden hoidossa. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
• Vaikuttaako osallistava hoitosuunnitelma potilaan elämänlaatuun?
• Vaikuttaako osallistava hoitosuunnitelma kroonisten sairauksien hoitotasapainoon ja hoidon laatuun?
• Vaikuttaako osallistava hoitosuunnitelma terveyspalveluiden käyttöön?

Tutkimusaineisto koostuu Siilinjärven kunnan alueella asuvista diabetesta, sepelvaltimotautia ja/tai verenpainetautia sairastavista potilaista. Tutkimukseen otetaan vähintään 700 verenpainetautia, sepelvaltimotautia tai diabetesta sairastavaa 18 vuotta täyttänyttä potilasta.