Siilinjärvi » Terveyspalvelut » Terveyskeskuksen valinta

Terveyskeskuksen valinta

Terveyskeskuksen valintaa koskevat ohjeet


Terveydenhuoltolaki 1326/2010 astui voimaan 1.5.2011.
Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman 1.1.2014 alkaen.
Valinta koskee perusterveydenhuollon palveluita mukaan lukien neuvola- ja hammashuollon palvelut. Valinnan mahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä kotihoitoa.
Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen.
Terveyskeskusta voi vaihtaa, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi.
Terveyskeskuksen vaihtamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus sekä kotikunnan että valitun uuden kunnan terveyskeskukselle » Valinnanvapaus  lomakkeen avulla
Tulosta, täytä ja allekirjoita 2 lomaketta, joista toisen palautat valitsemaasi uuteen terveyskeskukseen ja toisen siihen terveyskeskukseen josta siirryt.
Lomakkeita voit saada myös terveyskeskuksesta omahoitajalta tai ilmoittautumispisteestä
Lähetä Siilinjärvelle tuleva lomake postissa osoitteeseen:. Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Vastaanoton toimistosihteeri, Kasurilantie 3, 71800 SIILINJÄRVI.
Lomaketta ei voi lähettää sähköisesti, mutta lomakkeen voi palauttaa myös kirjekuoressa terveyskeskukseen ja kuoreen tunnus ”terveyskeskuksen vaihto”.
Hoitovastuu siirtyy valittuun terveyskeskukseen kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.
Terveyspalvelujen hankintapaikan vaihto vahvistetaan johtavan lääkärin kirjeellä
Lääkäri määräytyy Siilinjärven kunnan vastaanottopalvelujen laatimassa vuorojärjestyksessä, ellei ole muuta perusteltua syytä määrätä toinen lääkäri.
Kirjallisella siirtymisilmoituksella sitoudutaan valittuun hoitopaikkaan vähintään vuodeksi kerrallaan valinnan ilmoittamisajankohdasta lähtien, eikä uutta vaihtomahdollisuutta tänä aikana ole.
Kirjallisella siirtymisilmoituksella annetaan samalla suostumus sille, että valitulla terveyskeskuksella on oikeus saada kotikunnan potilasrekisteriin merkityt tarpeelliset tiedot.