Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalipalvelu (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001), joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneille henkilöille.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä edistää asiakkaan työmarkkinoille sijoittumista. 

Kuntouttava työtoiminta edellyttää asiakkaan, kunnan sosiaalitoimen sekä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa yhteisesti laadittua aktivointisuunnitelmaa. Aktivointisuunnitelmaan kirjataan asiakkaan realistiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet kuntouttavan työtoiminnan jaksolle. Tavoitteiden toteutumista seurataan, arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä jatkotoimenpiteitä.

Kuntouttavaa työtoimintaa on mahdollista toteuttaa kunnan eri yksiköissä, yhdistyksissä ja säätiöissä. Kuntouttavan työtoiminnan jakso on 3-24 kuukautta. Työtoimintaa on 1-4 päivää viikossa ja 4-8 tuntia päivässä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle maksetaan työmarkkinatukea ja/tai toimeentulotukea. Lisäksi maksetaan työtoimintapäiviltä toimintaraha tai ylläpitokorvaus, jonka suuruus on 9 € päivässä.Asiakkaalla on mahdollisuus saada harkinnanvarasita tukea myös matkakuluihin.

Yhteystiedot

Riitta Tiitinen
sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1787
puhelinaika klo 10 - 11

Tiina Pylkkönen 
työllisyysohjaaja
yli 30 vuotiaat A - L
puh. 044 740 1235

Mirja Happonen
työllisyysohjaaja
yli 30 vuotiaat M - Ö
puh. 044 740 1788


Päivi Kuikka
työllisyysohjaaja
17 - 29 vuotiaat
puh. 044 740 1236

sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi