Työllistäminen

Siilinjärven kunta työllistää Siilinjärveläisiä muun muassa palkkatuella ja tarjoamalla oppisopimuskoulutusta sekä kesätöitä. Lisäksi kunta järjestää erilaisia työhön kuntouttavia ja valmentavia palveluja. Työllistymistä hoitaa Siilinjärven kunnan työllistymisen yksikkö yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Palkkatuki
Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki työ- ja elinkeinotoimistosta ja sen tarkoituksena on tukea työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen. Tukea voidaan maksaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos työ- ja elinkeinotoimisto pitää osa-aikatyötä tarkoituksenmukaisena ja osa-aikatyö edistää henkilön mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Työ- ja elinkeinotoimistossa arvioidaan palkkatuen tarpeellisuus, tuen suuruus ja kesto tapaus kerrallaan. Siilinjärven kunnan yksiköihin suuntautuva palkkatukityöllistäminen hallinnoidaan ja koordinoidaan keskitetysti työllistymisen yksikön kautta.

Velvoitetyöllistäminen
Kunta on velvollinen tarjoamaan työtä sellaiselle 57–59 vuotiaalle työttömälle työnhakijalle, jonka ansiopäivärahan/peruspäivärahan enimmäisaika päättyy. Työsuhteen kesto on 6 kuukautta. Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa velvoitetyöllistettävistä kunnan työllistämisen yksikköön.

Kesätyöpaikat
Siilinjärven kunnan kesätyöpaikat on tarkoitettu opiskelijoille ja koululaisille. Kevään abiturientit ja ammattiin valmistuvat eivät kuulu kesätyöllistämisen piiriin.  Kesätöitä tarjoavat kunnan eri yksiköt.

SHL:n mukainen työtoiminta Tukevalla (ns. entinen pajasopimus)
Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti työelämään tai opiskelemaan suuntaaville nuorille, jotka ovat esimerkiksi sairauslomalla tai määräaikaisella kuntoutustuella ja joiden ei ole tilanteensa vuoksi mahdollista osallistua esim. kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun. Henkilö ei myöskään saa olla oppilaitoksen kirjoilla tai työsuhteessa. SHL:n mukainen työtoiminta on tarkoitettu lyhytkestoiseksi palveluksi max. 2 kertaa 3kk. SHL:n mukaiseen työtoimintaan osallistuvalle ei makseta erillistä korvausta.

Yhteystiedot

Tiina Pylkkönen 
työllisyysohjaaja
yli 30 vuotiaat, A -L
puh. 044 740 1235
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Mirja Happonen
työllisyysohjaaja
yli 30 vuotiaat M - Ö
puh. 044 740 1788
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Päivi Kuikka
työllisyysohjaaja
17 - 29 vuotiaat
puh. 044 740 1236
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Riitta Tiitinen
sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1787
puhelinaika klo 10 - 11
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi


Sosiaali- ja vammaispalveluiden päällikkö
Pirjo Rautio
puh. 044 740 1600
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi