Alueellinen työllisyyskokeilu

Pohjois-Savon kolmessa kunnassa (Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä) käynnistyi 1.8.2017 työllisyyskokeilu, joka perustuu lakiin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (505/2017).

Kokeilun aikana kunnat vastaavat osittain julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta. Lisäksi alueella kokeillaan kuntouttavan työtoiminnan korvaavana palveluna työelämäkokeilua. Kokeilun tarkoituksena on löytää keinoja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Kokeilun aikana tehostetaan myös yritysyhteistyötä mahdollisten piilotyöpaikkojen löytämiseksi.

Kokeilun toteuttamiseksi TE-toimistosta siirtyy kokeiluun kuusi asiantuntijaa ja osa-aikaisesti psykologi työskentelemään kuntien työntekijöiden rinnalle. Kunnilla on kokeilun aikana käytössään TE-toimiston asiakastietojärjestelmä, minkä tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia. Kokeilussa on mukana myös Savon koulutuskuntayhtymä, jolla on alueella merkittävä rooli osaamisen kehittämiseen liittyvissä palveluissa.

Kokeilun aikana kotikunta vastaa niiden työttömien työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttöminä 12 kuukautta tai jotka ovat työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaita. Kokeilun kohderyhmä, noin 3000 työtöntä työnhakijaa, siirtyvät TE-toimistosta kuntien asiakkaiksi.

Kunnat vastaavat kokeilun aikana osittain julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta. Kuntien tehtäviin kuuluu mm. työttömien palvelutarpeen arviointi, määräaikaishaastattelut ja työllisyyssuunnitelmat; työnvälityspalvelut; ohjaus asiantuntija-arviointeihin, valmennukseen, kokeiluun, työvoimakoulutukseen; palkkatuen, starttirahan, harkinnanvaraisen kulukorvauksen ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen; omaehtoisen opiskelun edellytysten ratkaiseminen. Kokeilu ei voi kuitenkaan antaa työvoimapoliittisia lausuntoja tai tehdä työttömyysturvaan liittyviä selvityksiä ja lausuntoja, vaan ne hoidetaan TE-toimiston puolella.  

Työttömän työnhakijan velvollisuudet pysyvät kokeilun aikana ennallaan. Sähköinen asiointi tapahtuu edelleen osoitteessa www.te-palvelut.fi.

TE-toimisto on lähettänyt 19.7.2017 tiedotteen kaikille elokuun alussa kotikunnan asiakkaiksi siirtyville työnhakijoille. Siilinjärven kunnan työllisyyspalveluista otetaan yhteyttä kaikkiin kunnan palveluihin siirtyviin asiakkaisiin. Asiakkaan on hyvä seurata aktiivisesti kunnalta ja TE-toimistolta tulevaa viestintää.

Siilinjärven kunnan työllisyyspalvelujen tiimi sijaitsee kunnanvirastolla (kunnantalo) sosiaalitoimistossa aikuissosiaalityön yhteydessä. Asiointi työllisyyspalveluissa tapahtuu ajanvarauksella.

Yhteystiedot

Työllisyyspalvelu
Käyntiosoite: Kasurilantie 1
Postiosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi

Henkilöstön yhteystiedot:

Tiina Pylkkönen, työllisyysohjaaja
yli 30-vuotiaat, A−KOP
puh. 044 740 1235,
puhelinaika klo 10−11

Eerik Toimela,
asiantuntija
KOR-O
puh. 029 504 3536

Annina Kuosmanen, asiantuntija
P-P
puh. 029 504 3512

Mirja Happonen, työllisyysohjaaja
yli 30-vuotiaat, Q−Ö
puh. 044 740 1788,
puhelinaika klo 10−11

Päivi Kuikka, työllisyysohjaaja
17−29-vuotiaat, yritysyhteistyö
puh. 044 740 1236,
puhelinaika klo 10−11

Riitta Tiitinen, sosiaalityöntekijä
monialainen yhteispalvelu
puh. 044 740 1787,
puhelinaika klo 10-11

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi