Lastensuojelupalvelut

Tavoitteena vanhemmuuden tukeminen

Lapsella on oikeus hyvinvointiin, leikkiin, oppimiseen ja osallistumiseen. Lapsen arjessa ensisijainen vastuu näiden oikeuksien toteutumisesta on hänen vanhemmillaan. Lastensuojelun ja muiden kunnan palveluiden tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Peruspalvelut ja lastensuojelu perheiden tukena

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia. Useimmiten erilaiset ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä perheen omin tai läheisverkoston voimin. Myös kaikissa peruspalveluissa on velvollisuus tukea ja auttaa perhettä tarjoamalla tavallista vankempaa, ennaltaehkäisevää tukea. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Yksilö- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia tuen muotoja.