Asiakkuus avohuollossa

Asiakkuus perustuu selvitykseen

Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen sosiaalityöntekijä päättää yhdessä perheen kanssa, jatkuuko lastensuojelun asiakkuus. Asiakkuuden päättymisestä tai jatkumisesta ilmoitetaan kirjallisesti lapselle ja perheelle.
Tarvittaessa perhe voidaan ohjata peruspalvelujen piiriin, esim. Siilinjärven hyvinvointipalveluihin.

Lastensuojelun avohuollon työskentely ja asiakassuunnitelma

Asiakkuuden jatkuessa lastensuojelussa, sosiaalityöntekijä tekee yhdessä perheen kanssa asiakassuunnitelman, jonka mukaisesti lasta ja perhettä tuetaan.

Avohuollon tukitoimia voivat olla mm.

  • harrastuksen tukeminen
  • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen lapselle
  • perhetyö
  • lapsen/nuoren koulunkäynnin tukeminen
  • neuvonta mielenterveys- ja päihdeasioissa
  • lastensuojelun taloudellinen tuki
  • perhe- tai laitoshoidon järjestäminen lapselle tai koko perheelle

Lastensuojelun avohuollon työskentely on pitkäjänteistä muutostyöskentelyä ja perustuu selvitettyyn lastensuojelun tarpeeseen ja voimassa olevaan lastensuojelun avohuollon asiakkuuteen.

Lastensuojelun avohuollossa on tärkeää perheen omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja asiakaslähtöisyys.