Elatustuki


Lapsella on oikeus saada elatustukea silloin, kun hänen vanhempansa on laiminlyönyt oikeuden päätöksellä tai elatussopimuksella vahvistetun elatusavun maksamisen.

Elatustukilain mukaiset tehtävät kuuluvat Kansaneläkelaitoksen toimeenpantaviksi. Elatustuki siirtyi kunnilta Kansaeläkelaitoksen hoidettavaksi 1.4.2009. Elatustuen toimeenpanon ja elatusavun perinnän Kansaneläkelaitokselle siirtymisen jälkeen kunnille ovat jääneet edelleen elatusavun vahvistamista koskevat tehtävät.

Elatustuen hakemista koskevia tietoja saa Kansaneläkelaitoksen internetsivuilta (www.kela.fi) tai kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista.

Lastenvalvoja

lastenvalvoja Raija Väänänen
puh. 044 740 2600

Innocum
Isoharjantie 6, rak. S1,
4. krs, länsisiipi
71800 Siilinjärvi