Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Hyvinvointineuvola

Hyvinvointineuvola

Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalveluiden yksikkö työskentelee lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja kasvun tukemisen periaatteella pyrkien poistamaan terveen kehityksen esteitä pitkäjänteisesti ja ennaltaehkäisevästi niin yksilön, perheen kuin yhteisön tasolla.

Yksikön tavoitteena on rakentaa kasvatuskumppanuus eli tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään yhdessä muiden lapsiperhepalveluita antavien yksiköiden kanssa kuitenkin niin, että ensisijainen kasvatusvastuu säilyy vanhemmilla.