Toimintamenetelmät

Erityispäivähoidossa toimintamenetelmät noudattavat suurelta osin tavallisen päivähoitoryhmän menetelmiä. Lisäksi ryhmissä on joitakin tavallisesta ryhmästä eroavia opetus- ja työskentely-menetelmiä.

Siilinjärvellä on yhteiset toimintamenetelmät, joita käytetään jokaisessa erityisryhmässä. Toimintamenetelmiä ovat koriopetustyöskentely, kuvakommunikaatio, psykomotorinen kuntoutus ja tietokoneavusteinen opetus. Tarvittaessa käytetään myös viittomia puheen tukena.

Selkeä päiväjärjestys ja toimintojen strukturointi (selkeäksi jäsennetty opetus- ja toimintaympäristö) auttavat lasta suunnittelemaan ja jäsentämään toimintaansa.

Toiminta pohjautuu jokaiselle lapselle laadittuun henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan, tehostetun tuen suunnitelmaan tai HOJKS:iin.

Toimintatapoja voivat olla yksilö-, pari- ja pienryhmätyöskentely.