Siilinjärvi » Päivähoito ja esiopetus » Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus


Varhaiserityisopetuksen piiriin kuuluvat ne lapset, joilla kehityksen, kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet. Erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta tulee olla lääkärin tai muun asiantuntijan antama lausunto.

Varhainen tuki päivähoidossa:
- on ryhmän toimintatapojen mukauttamista lapsen tarpeiden mukaan
- on arviointia yhdessä vanhempien kanssa
- perustuu hyvälle perusosaamiselle
- tukee kehitystä yleisesti ja on kaikille lapsille hyödyllistä
- tukitoimenpiteet sekä toimintatavat ovat osa lapsen arkea

Toiminnalla on rakenne eli struktuuri. Sillä on aika ja paikka. Lisäksi se on säännöllistä, jotta ennakointi mahdollistuu.

Pienryhmätoiminta mahdollistaa havainnoinnin ja tuki mahdollistuu. Pienryhmässä työskentely on turvallista.

Tavoitteena olisi, että lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus on aitoa, empaattista, itsetuntoa tukevaa.

Oman toiminnan ohjausta tuetaan arkiilanteiden keinoin, luontevasti osana arkea. Lapsen kehityksen osa-alueita tuetaan monipuolisesti tehtyjen havainnointien perusteella. 

Perheen kanssa keskustellaan säännöllisesti.