Yhteistyö

Ensisijaisia yhteistyökumppaneitamme ovat lasten vanhemmat, joiden kanssa päivittäinen viestintä tapahtuu joko henkilökohtaisesti tai reissuvihkon välityksellä. Toinen hyvin keskeinen yhteistyötaho ovat Pöljän koulun opettajat ja oppilashuoltoryhmä.
Muita yhteistyötahoja ovat lastenneuvola, hyvinvointineuvola sekä Siilinjärven seurakunta. Päiväkodillemme on nimetty kummivaltuutettu Heikki Jääskeläinen, joka on ollut mukana päiväkotimme tapahtumissa vuoden mittaan; lähimetsän rankasavotasta joulujuhlaan sekä miehisenä apuna puukäsitöissä.

Tiivistä yhteistyötä teemme myös paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Heidän opastuksellaan olemme tutustuneet eläimiin ja niiden selviytymiseensä luonnossa, samoilleet lähimetsissä luontorastien parissa, viettäneet yhteistä koulukummipäivää mm. linnunpönttöjä tehden päiväkodin piha-alueelle jne.

Yhteistyö elää ja kehittyy koko ajan lapsiryhmän ja käsiteltävien aihealueiden ympärillä.

Pöljän esikoulusta lapset siirtyvät peruskoulun alkaessa samassa rakennuksessa toimivaan Pöljän kouluun. Päiväkodissa ollessaan lapset tottuvat mm. ruokailemaan koulun ruokasalissa. Myös liikuntasaliin, puutyöverstaaseen ja tulevaan koululuokkaan tutustutaan esikouluvuoden aikana. Yhteiset tapahtumat koulun kanssa sekä tutustuminen koulun oppilaisiin ja tulevaan opettajaan helpottavat lapsen siirtymistä esikoulusta kouluun. Esikouluvuoden keväällä tulevat koululaiset saavat myös oman kummioppilaan, joka auttaa pientä koululaista alkuun tulevalla koulutaipaleella.