Päivähoito

Toimintamme perustana on kasvatuskumppanuus eli
luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa ja Pöljän päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma.

Arjen työtavoista, keinoista ja menetelmistä olemme koonneet yhteiset sopimukset kasvattajan käsikirjaan. Käsikirja antaa kasvatushenkilöstölle raamit laadukkaan päivähoidon toteuttamiselle. 

Lapsen henkilökohtaisista kasvatustavoitteista sovimme yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Tavoitteet kirjaamme lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan Muksunettiin hoitosuhteen alkuvaiheessa. Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään 1-2 kertaa vuodessa.

Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelmaan olemme koonneet asioita talomme toimintatavoista ja arjen käytännöistä yhteisen kasvatusilmapiirin luomiseksi lapsen perheen ja ammattitaitoisen henkilökuntamme välille. Varhaiskasvatussuunnitelma antaa perustan arjen toiminnan suunnittelulle ja se muuntuu vuosittain lapsiryhmän tarpeiden mukaisesti.

Päiväkotimme on mukana Liikkuva päiväkoti -hankkeessa. Tarjoamme lapsille päivittäin mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen ulkona, sisällä ja siirtymätilanteissa. Myös Pöljän koulun  viidesluokkalaiset on valjastettu mukaan välituntiliikuttajaksi. Hankkeen myötä päiväkodille on hankittu lisää liikuntavälineistöä.