Esiopetus

Esikouluvuotemme tavoitteena on tukea turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä lapsen halua uuden oppimiseen ja itsensä ilmaisuun. Kouluvalmiuksien, sosiaalisten taitojen ja terveellisten elämäntapojen vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita.

Toimintamme rakentuu Pöljän päiväkodin esiopetussuunnitelmaan, jonka pohjana on Siilinjärven kunnan yhteinen esiopetussuunnitelma.

Esiopetussuunnitelman  tarkoituksena on kertoa tavoitteistamme ja toimintatavoistamme. Se sisältää tietoa lasten hoidosta, kasvatuksesta ja oppimisesta päiväkodissamme, eli kuinka toimimme arjen tilanteissa. 

Esiopetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja sen tekoon osallistuu koko esiopetusryhmän henkilökunta.