Arvopohja

Lapset, lasten vanhemmat ja päiväkodin aikuiset olemme yhdessä tiimi, jossa jokaisella on oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä. Yhteisesti sovittujen toimintatapojen avulla, toinen toistamme kunnioittaen, kuunnellen ja kannustaen kuljemme kohti uusia mielenkiintoisia haasteita ja seikkailuja.

Toimiessamme lasten kanssa tärkeitä tukipilareita ovat:

Yksilöllisyys; jokainen lapsi on ainutkertainen. Lapset kohdataan päivittäin yksilöllisesti; aikaa, hellyyttä ja huomiota unohtamatta.

Yhteistoiminnallisuus; jokaisen lapsen on hyvä oppia pyytämään ja antamaan apua, eteen tulevat pulmat ja ongelmatilanteet ratkaisemme yhdessä toisiamme tukien.

Luonto ja ympäristö; rajattomat energialähteet lapsen kaikille aisteille ja koko keholle.

Leikin kautta oppiminen; lapselle luontevin tapa harjoitella uusia asioita.

Hyvät tavat; kivijalka sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena hyvä olo kaikille meidän päiväkodissa; niin lapsille, vanhemmille kuin työntekijöillekin.