Varhaiserityiskasvatus

 

Erityistä hoitoa ja kasvatusta on oikeutettu saamaan jokainen lapsi, jonka kohdalla joko vanhemmilla tai kasvatus- ja hoitohenkilökunnalla herää huoli kehityksen eteenpäinmenosta. Lapsen kohdalla mietitään yksilöllisesti, missä asioissa ja kuinka paljon kukin lapsi tarvitsee tukea.

Kaikille erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille tehdään Muksunetissä varhaiskasvatussuunnitelma lomakkeen yhteydessä oleva sivu: Varhaisen, tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma yhteistyössä lapsen huoltajien, yhteistyötahojen ja päiväkodin kanssa. Esiopetusvaiheessa suunnitelma on joko oppimissuunnitelma tai HOJKS.

Päiväkoti Pilvilinnassa toimii kaksi erityisryhmää, Vekarat (3-5v) ja Vintiöt (esiopetus) sekä tuettuna esiopetusryhmänä Kilimut. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia on integroitu myös päiväkodin muihin ryhmiin. Kiertävä erityislastentarhanopettaja antaa tarvittaessa tukea sekä huoltajille että henkilökunnalle.

Alle esikouluikäiset lapset
Kiertävä erityislastentarhanopetteja
Minna Karppinen
puh. 044 740 1760
minna.karppinen@siilinjarvi.fi

Esikoululaiset
Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Seija Väätäinen
puh. 044 740 1682
seija.vaatainen@siilinjarvi.fi