Muksunetti

Siilinjärven varhaiskasvatuksessa olevilla perheillä on mahdollisuus käyttää Muksunettiä yhteistyövälineenä perheen ja varhaiskasvatuspaikan välilllä. Muksunetissä huoltaja voi lukea Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta - Lapsi päivähoidossa osion ja täyttää Perushoitokäytännöt kotona -osion.  Lisäksi osalla päiväkoti - ja esiopetusryhmistä on käytössä Omat sivut, joilla ryhmät kertovat toiminnastaan ja tapahtumistaan.

Kun lapsi on aloittanut päivähoidon päiväkodissa huoltajat hakevat käyttöoikeudet Muksunettiin osoitteesta,

www.muksunetti.fi

jos perheestä on useampia lapsia päiväkodissa, pitää huoltajan hakea käyttöoikeudet jokaiselle lapselle erikseen. Lue ensin ohjeet.

Käyttöoikeuksien saamisen jälkeen kirjaudutaan pankkitunnuksilla alla olevasta linkistä.

Kirjaudu tästä Muksunettiin pankkitunnuksilla 

Tuetut selaimet: Google Chrome, Internet Explorer 10 ja 11, FireFox, Safari 5 ja uudempi (Mac). Selaimessa tulee sallia evästeiden käyttö.