Siilinjärvi » Päivähoito ja esiopetus » Hakeminen ja maksut

Hakeminen ja maksut

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatusta tarvitaan vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä hoitotarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.  

 

Varhaiskasvatushakemus ja esiopetusilmoitus tehdään sähköisesti kunnan varhaiskasvatuksen www-sivujen kautta. Tarvittaessa hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella, joka palautetaan palveluohjaajalle.


Myönnetyn varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta on ilmoitettava kahden viikon kuluessa päätöksen saapumisesta.

Hoidon aloittamista voidaan siirtää enintään yksi kuukausi myönnetystä aloittamispäivästä.