Esiopetus

Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Kuusivuotiailla, seuraavana syksynä peruskoulunsa aloittavilla lapsilla on velvollisuus osallistua maksuttomaan esiopetukseen.Mikäli lapsi esiopetuksen lisäksi tarvitsee päivähoitoa, siitä peritään hoidon tarpeen perusteella määräytyvä päivähoitomaksu. Esiopetuksessa on Siilinjärvellä lapsia noin 300, joista noin 200 tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa.

Esiopetuksessa lapsi kokee samanikäisen lapsiryhmän merkityksen oppimisessa. Lapsi saa kokea oppimisen iloa ja harjaantuu rohkeasti ja luovasti kohtaamaan uusia haasteita.

Leikki on esiopetuksen ydin ja sen kautta oppiminen on keskeistä. Oppimistilanteet muodostavat mielekkäitä kokonaisuuksia. Tavoite on edistää lapsen persoonallisuuden kehittymistä sekä herättää ja ylläpitää uteliaisuutta ympärillä oleviin asioihin ja antaa motivaatiota oppimiselle.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kannalta sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Huoltajilla on yhdessä esiopetuksesta vastaavan henkilöstön kanssa vastuu lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen. Yhteistyö kotien kanssa on esiopetuksen onnistumisen edellytys.

Hakeminen maksuttomaan esiopetuskuljetukseen

Kuljetusjärjestelyt

Toimistosihteeri
Kaisa Sutinen
puh. 044 740 1307