Siilinjärvi » Lomakkeet ja ohjeet

Siilinjärven kunnan lomakkeet ja ohjeet

Lomakkeita voit täyttää ja tulostaa internetissä ja palauttaa postitse tai tuoda kunnanviraston pääaulan asiakaspalvelupisteeseen, Kasurilantie 1.

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitsee Adobe Reader -ohjelman, jonka voi ladata maksutta täältä.


         
Kirjasto
   - Artsin näyttelytilahakemus
   - Artsin tilaesite  
         
Opetus  
   -

Koulunkäynnin avustaminen

 
   - Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen yhtä vuotta laissa säädettyä aikaisemmin/myöhemmin    
   - Koulunkäyntioikeus toissijaiseen/ensisijaiseen kouluun  
   - Lisäopetus    
   - Maksuttomaan oppilaskuljetukseen pääsy
   - Peruskoulun loma-anomus  
 

-

Peruskoulun loma-anomus lausunto-osuudella    
         
Rakennusvalvonta
   - Rakennuslupahakemus -lomake    
   - Työnjohtajat -lomake    
   - Naapurin kuuleminen -lomake    
   - Rakennushankeilmoitus 1 -lomake    
   - Ohje rakennusluvan hakijalle    
   - Muut rakennusvalvonnan lomakkeet    
         
Sosiaali- ja terveyspalvelut
    Toimeentulotuen lomakkeet    
   - Toimeentulotukihakemus    
   - Hautausavustushakemus    
         
    Vammaispalvelun lomakkeet    
   - Kuljetuspalveluhakemus    
   - Vammaispalveluhakemus    
   - Henkilökohtaisen avustajan tuntilista    
   - Henkilökohtaisen avustajan kuukausikorvaus    
         
    Hoiva- ja vanhuspalvelut    
   - Omaishoidontuen myöntämisperusteet    
   - Omaishoidonhakemus    
   - Omaishoidonhakemus lapset / kehitysvammaiset    
   - Kuljetuspalvelun hakemus ja tarkistus    
   - Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet    
   - Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta    
         
     Perhe-ja sosiaalipalvelut    
   - Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin    
         
Vapaa-aika
   - Sisätilojen käyttöhakemus    
   - Avustusohje     
   - Liikuntatoimen yleisavustus
   - Urheiluseurojen ohjaaja-avustus     
   - Erityisryhmien ohjaaja-avustus
   - Nuoriso- ja kulttuuritoimen yleis- ja kohdeavustus
   - Päihteettömyyssopimus    
   

Ympäristöterveyspalvelut  
   - Ilmoituslomake -elintarvikehuoneisto
   - Ilmoituslomake -toimijan vaihtuminen
   - Ilmoitus kampaamon, parturin tms. perustamisesta (TSL 13 §)
   - Ilmoitus eläimistä saatavien sivutuotteiden hautaamisesta
   - Tiedotuslomake -liikkuva elintarvikehuoneisto    
         
Ympäristönsuojelu     
   - Ilmoitus vesirakennustyöstä  
   - Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta    
   - Ympäristölupahakemus
   - Rekisteröintimenettely  
   - Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet (ympäristölupahakemus ja ilmoitus lannan patteroinnista)