Siilinjärvi » Kuntainfo » Tilastot » Työpaikat ja työvoima

Työpaikat ja työvoima

Siilinjärven elinkeinorakenne on palveluvaltainen.  Suurin osa Siilinjärven asukkaista saa toimeentulonsa palveluista ja teollisuudesta. Työllinen työvoima jakaantuu alkutuotantoon 5% rakentamiseen ja teollisuuteen 29 % ja palveluihin 66 % .

Uusien tilastokeskuksen päivittämien tietojen mukaan työpaikat lisääntyivät vuonna 2014 yhteensä 208:llä. Muutokset niin työvoimassa kuin työpaikoissakin ovat olleet maltillisia, kasvua eniten teollisuudessa sekä yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa. 

Työpaikkaomavaraisuusaste kohosi vuonna 2014 täydet 4%:a 76,9%:iin. Työpaikkaomavaraisuuden kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina. Suurin tekijä työpaikkaomavaraisuuden kasvuun on uusien työpaikkojen muodostuminen.
Pääasiassa ulkopuolinen työssäkäyntiliikenne suuntautuu Kuopioon, mutta Kuopiosta ja muista naapurikunnista käydään toisaalta runsaasti töissä Siilinjärvellä.