Siilinjärvi » Kuntainfo » Tilastot

Avaintietoja 2016

Asukasluku (31.12.2016)

21 768

Kokonaispinta-ala 

508 km2

  • josta vesialuetta

 107 km2

Työllinen työvoima elinkeinoittain  
  • palvelut

 66 %

  • teollisuus ja rakentaminen

 29 %

  • alkutuotanto

 5 %

Työttömyysaste (keskim./kk)

 9,4 %

Tuloveroprosentti

 21,25 %

Kiinteistöveroprosentti
  • yleinen

 1,25 %

  • vakituiset asuinrakennukset

 0,65 %

  • muut asuinrakennukset

1,00 %

  • rakentamaton tontti

 3,00 %

Kunnan talouden tunnuslukuja

  TP
2009
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013

TP

2014

 TP

2015

 TP

2016

Vuosikate
(milj. €) 

4,1

8,8

5,7

-1,9

-0,3

8,3

 6,3  7,2
Vuosikate
€/asukas

197

417

267

-90

-16

381

 288  331
Vuosikate/
poistot %

96

189

120

-40

-7

111

 106,4  112
Tilikauden
tulos
(milj. €)

-0,2

4,2

0,8

-6,8

-5,3

0,8

 0,4  0,9
Lainat,
€/asukas

1920

1690

1979

2020

2490

2697

 2692  2806

Kunnan tarvitsemat keskeiset tilastot saadaan Tilastokeskukselta, Väestörekisterikeskukselta, Suomen Kuntaliitolta, Pohjois-Savon liitolta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

Kunta laatii lisäksi erilaisia tilastoanalyysejä ja omia väestö- ja työpaikkaennusteita.

Palveluksessanne

taloussuunnittelija
Markus Piirainen
puh. 044 740 1415

toimistosihteeri
Helena Kononov
puh. 044 740 1210

Tilastoja muualla verkossa

Yleistietoa:
Tilastokeskus 

Aluetietoutta:
Pohjois-Savon Liitto

Lisätietoja:
Kuntaliitto