Siilinjärvi » Kuntainfo » Taloustietoa » Tilinpäätös

Tilinpäätös 2016

Tilikauden tulos muodostui 0,9 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos oli selvästi ennakoitua parempi. Toimintakulut toteutuivat talousarvioon nähden noin 1,7 milj. euroa pienempänä ja tuloja kertyi 0,9 milj. euroa enemmän. Verotulot olivat noin 0,6 milj. euroa ennakoitua suuremmat.

Vuosikatteeksi muodostui 7,2 milj. euroa, joka on edellisvuotta parempi. Vuosikate riitti myös sekä suunnitelmanmukaisten että lisäpoistojen ja toiminnan kattamiseen. Vuonna 2016 kunnalla on lainaa 2 806 euroa/asukas.

Keskeiset tunnusluvut tilinpäätöksestä.

Tunnusluvut

      2016

 2015

Asukasluku

    21 760

 21 801

Henkilöstömäärä

      1 439

  1 417

Veroprosentti

      21,25

 21,25

Vuosikate, milj. €

        7,2

 6,3

Vuosikate/poistot, %

      112,0

 106,4

Tulos, milj. €

        0,8

 0,4

Yli-/alijäämä, milj. €

        +0,9

 +0,4

Lainat euroa/asukas

      2 806

 2 692