Siilinjärvi » Kuntainfo » Taloustietoa » Talousarvio

Talousarvio

Talousarvio on kunnan varainhoitovuotta koskeva suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.12.2016 vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelman.

Keskeiset tunnusluvut talousarviosta

  TA 2017   TA 2016
 Kunnallisvero-%

 21,25

21,25 

 Kiinteistövero-% (asunto)

0,65 

 0,65

 Verotulot, milj. €

 84,4

84,7

 Valtionosuudet, milj. €

 31,6

28,6

 Toimintamenot, milj €

133,0

131,3

 Vuosikate, milj. €

4,0

3,2

 Investoinnit, milj. €

 10,5

9,3

 Lainat euroa / asukas

3 153

 2 955

 Lainakanta, milj. €

 69,2

64,6