Siilinjärvi » Kuntainfo » Taloustietoa » Laskuttaminen

Laskuttaminen

Ostolaskut käsitellään sähköisesti

Siilinjärven kunta käsittelee kaikki ostolaskut sähköisesti. Otamme mieluiten laskut vastaan verkkolaskuina. Operaattorinamme toimii Opus Capita ja OVT-tunnus on 0037017271801300. Siilinjärven kunnan Y-tunnus on 0172718-0. Välittäjän tunnus 003710948874

Laskutusosoitteen oikea reittimalli takaa laskun nopean käsittelyn

Laskutusosoitteessa reittimalli ohjaa laskun oikeaan yksikköön. Tästä syystä on tärkeää, että reittimalli on kirjattu oikein laskutusosoitteeseen.

Laskutusosoitteisiin ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja. Muut kuin laskutustiedot eivät välity eri toimintayksiköihin. Mikäli haluatte lähettää muuta materiaalia, kuten mainoksia ja kirjeitä, ne tulee lähettää toimintayksikölle.

Siilinjärven kunnan postiosoite on:

Siilinjärven kunta
PL 5
71801 Siilinjärvi.

Laskujen tietosisältö

Tehokkaan toiminnan takaamiseksi kunnalle lähetettävien laskujen tulee sisältää, lain vaatimien tietojen lisäksi, niiden käsittelyä nopeuttavia tietoja.

Alv-lainsäädännön vaatimien tietojen lisäksi Siilinjärven kunnalle lähetettävissä laskuissa tulee olla niiden käsittelyssä tarvittavia tietoja. Jos laskut eivät sisällä vaadittuja tietoja, ne voidaan palauttaa. Oikeat laskutiedot takaavat laskujen nopean maksun.

Laskussa on aina mainittava tilaajan tilauksen yhteydessä antamat tilausviitteet:

  • laskutusosoitteessa on oltava reittimalli
  • tilaaja tai tavaran/palvelun vastaanottaja
  • tilausnumero, jos käytössä
    HUOM! verkkolaskuissa tilausnumeron tulee olla omassa tilausnumero-kentässä.
  • verkkolaskussa tulee olla myös laskuttajan OVT-tunnus sille varatussa kentässä

Yhteystiedot

Lisätietoja osoite- ja laskutustiedoista 

taloussuunnittelija
Markus Piirainen
puh. 044 740 1415

Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
 


Kuhilas Oy
- Ostolaskujen maksatus
puh. 044 791 8144
- Myyntilaskujen saatavat
puh. 044 791 8114

Verkkolaskuohje ja
laskutusosoitteet