Siilinjärvi » Kuntainfo » Strategiat, suunnitelmat ja raportit

Strategiat, suunnitelmat ja raportit

Kunnanvaltuuston syyskuussa 2013 hyväksymä Kuntastrategia 2025 sisältää

 • kunnan toiminta-ajatuksen
 • kunnan toiminnan arvot 
 • vision 2025
 • viisi valittua strategista suuntaa (painopistealuetta)
 • edellä mainituille kullekin asetetut strategiset päämäärät.


Siilinjärven kunnan visio 2025

 • Siilinjärvi - Vahva ja vastuullinen


Strategiset suunnat / painopistealueet

 • Kestävä kuntatalous 
 • Kuntalaisten hyvinvointi
 • Vahva elinkeinotoimi
 • Vastuullinen kasvupolitiikka
 • Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö


Kunnan talousarviosta löytyvät kunkin talousarviovuoden osalle määritellyt strategisten tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet, asetettu tavoitetaso sekä toteutumista kuvaavat mittarit.