Päivähoito

   

Päivähoitoruokailu on osa lapsen perushoitoa, kasvatusta ja opetusta. Se edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä ylläpitää vireyttä hoitopäivän aikana.

Ruokailu on sosiaalinen tapahtuma, jossa seurustellaan toisten kanssa, opetellaan maistelemaan uusia ruokia ja uusia makuja sekä opitaan hyviä ruokailutottumuksia. Olisi tärkeää, että lapsi totuttelisi mahdollisimman pian syömään kaikkia aterianosia.

Ruokalistojen suunnittelussa huomioimme suomalaiset ravitsemussuositukset. Ruokalistat suunnitellaan siten, että ateriat kokopäivähoidossa kattavat kaksi kolmasosaa ja osapäivähoidossa yhden kolmasosan päivittäisestä ravinnon tarpeesta. Kaikilla aterioilla, pääruuan lisäksi, on tarjolla leipää, kasvisrasvalevitettä, maitoa ja tuoretta / salaattia. Noudatamme kuuden viikon kiertävää ruokalistaa.

Lapsella on mahdollisuus saada erityisruokavalioannoksia terveydellisistä tai vakaumuksellisista syistä. Erikoisruokavaliota tarvitsevan lapsen huoltaja ottaa yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan erityisruokavalioilmoituksen täyttöä varten. Lomake toimitetaan päivähoidon alkaessa ja joka toimikauden alussa perhepäivähoitajalle tai päiväkodin johtajalle ja sitä kautta keittiölle. Erityisruokavalio perustuu lääkärin, sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin lausuntoon.

Huoltajat ovat aina tervetulleita keskustelemaan kaikista lasten ruokailuun liittyvistä asioista ruokailupaikan henkilökunnan kanssa.

Lomakkeet

Linkkejä

Linkki valtion ravitsemisneuvottelukunnan sivuille suomalaiset ravitsemissuositukset