Siilinjärvi » Kuntainfo » Osallistu ja vaikuta

Osallistu, keskustele ja vaikuta

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Kuntalain mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti

  • valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
  • järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa
  • tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia
  • selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
  • järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa
  • avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua
  • järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kunnan kuulutukset ja tiedotteet ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla valitsemalla etusivin keskikohdassa olevista välilehdistä "Tiedotteet" tai "Kuulutukset".


Palautetta kunnan toiminnasta voit halutessasi antaa kunnan verkkosivuilla olevalla sähköisellä palautteella.


Linkkejä valtakunnallisiin kansalaisvaikuttamisen sähköisiin verkkopalveluihin löydät oikealta.
kmp/tk

Muualla verkossa
Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia kunnissa ja valtiossa
www.kansanvalta.fi

Nuorten Aloitekanava

Kuntalaisen vaikuttamisopas:
Vallakas

etarkkailija

Tarkkailija-palvelu

Valtioneuvoston toteuttama kuntauudistus:
Kuntauudistus

Sähköinen asiointi