Siilinjärvi » Kuntainfo » Tietoa maahanmuuttajille » Tietoa ja tukea maahanmuuttajatyöhön

Tietoa ja tukea maahanmuuttajatyöhön

Hyödyllistä tietoa maahanmuutosta, maahanmuuttohallinnosta sekä -politiikasta Sisäministeriön julkaisemana. 

Työ-ja elinkeinoministeriön Kotouttaminen.fi -sivusto sisältää tietoa kotouttamisesta sekä esittelee hyviä käytäntöjä eri aihealueilta.

Laki kotoutumisen edistämisestä

Kotouttamiskäsikirja päättäjille ja käytännön toimijoille
sisältää havaittuja menettelytapoja ja parhaita käytänteitä eri puolilla Eurooppaa toimivien päättäjien ja käytännön toimijoiden kokemusten perusteella. Julkaisija: Euroopan komissio. 

Vältä väärinkäsityksiä – käytä tulkkia

Vuorovaikutus maahanmuuttaja-asiakkaan kanssa, pieni opas
Vinkkejä selkokielen käytöstä asiakaspalvelussa. Julkaisija: Homelike Oulu ESR -hanke

Suomen Pakolaisavun oppaat maahanmuuttajatyöhön

Alkukartoituksen avuksi

VeTo-verkoston materiaalipankki sisältää oppaita
maahanmuuttajien vertaisryhmätoiminnasta ikääntyneiden, miesten, naisten ja lasten parissa.

Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
Julkaisija: Opetushallitus

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista
Katsaus oppi- ja tukimateriaaleihin, jotka on suunnattu maahanmuuttajien opetukseen esikoulusta toisen asteen kautta aikuiskoulutukseen.
Julkaisija: Opetushallitus

Monikulttuurinen kouluyhteisö
Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä (MOKU) -hankkeen julkaisu, jossa käsitellään maahanmuuttajataustaisten opetuksen käytänteitä että valtaväestön taitoja kohdata maahanmuuttajia.
Julkaisija:Opetushallitus

Toisella katsomalla – maahanmuuttajista maahan muuttajiin
Erityisesti lukio- ja ammattikouluikäisille nuorille suunnattu teos, joka tarjoaa tarinoita, tietoa ja tehtäviä maahanmuuttoon liittyen.
Julkaisija: Kulttuurikameleontit ry:n ja Suomen Antropologinen Seura

Kohti monikulttuurista koulua – Taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta
Taiteen riemua ja Taide meille ja heti! -hankkeen julkaisussa esitellään monikulttuurisuus- ja kulttuurikasvatukseen liittyvää tausta-ajattelua ja tarjotaan koulujen opettajille ideoita työhönsä ja kulttuuritoimijoille toimintamalleja työpajatoimintaan. Julkaisija: Opetushallitus

Päiväkotien monikulttuurisuuteen liittyviä MUCCA-hankkeen julkaisuja

Kapteeni käskee – Sääntöleikkiopas 3-6 -vuotiaiden lasten kasvun ja kehityksen tueksi
Opinnäyte sääntöleikeistä, joita voi hyödyntää lapsiryhmissä, joissa kaikki eivät tunne riittävästi kulttuuria tai kieltä.
Julkaisija: Diak

Puhumalla paras - Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin
Opaskirja on suunnattu etnisten vähemmistöjen kanssa työskenteleville ja sovittelusta kiinnostuneille. 
Julkaisija: Sisäasiainministeriö

Työterveyslaitoksen Monikulttuuristuva työelämä
-sivusto


Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi – virikkeitä ammatillisen osaamisen kartoittamiseen kotoutumisohjelmassa
Julkaisija: Sisäasiainministeriö

Sosiaali-ja terveysministeriön sivut maahanmuuttajien sosiaaliturvasta, hyvinvoinnista ja terveydestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Maahanmuuttaja ja monikulttuurisuus-sivut

Katsaus islamilaiseen maailmaan. Naiset, perhe ja seksuaaliterveys
Julkaisija: Väestöliitto

Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön
Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö, Työministeriö, Monika-naiset liitto ry