Siilinjärvi » Kuntainfo » Tietoa maahanmuuttajille » Tietoa maahanmuuttajille

Tietoa maahanmuuttajille

Suomeen saapunut maahanmuuttaja tarvitsee tietoa elämän eri osa-alueilta. Suomesta on tuotettu oppaita antamaan lisätietoa useilla eri kielillä.

  • Perustietoa Suomesta -opas on virallinen tietopaketti suomalaisesta yhteiskunnasta 12 eri kielellä.
  • Infopankki-palvelu sisältää perustietoa Suomesta ja Suomessa asumisesta esimerkiksi venäjäksi ja arabiaksi.
  • Tervetuloa Siilinjärvelle -oppaassa on tietoa asumisesta ja erilaisista palveluista sekä eri viranomaisten yhteystietoja. Opas tullaan päivittämään syksyn 2016 aikana.
    Kielet: suomi, englanti, venäjä  

Arkea Suomessa -videomateriaali
VertaisKoto-hankkeen tuottamaa videomateriaalia arjen tilanteissa toimimisesta. Videoissa on yksinkertainen suomenkielinen selostus, mutta ne on tehty ymmärrettäväksi myös ilman kieltä.
Julkaisijat: Suomen Pakolaisapu (VertaisKoto ja Kotilo-projekti), Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikkö ja Metropolia ammattikorkeakoulu

Kelan selkoesitteet
Selkoesitteissä kerrotaan Kelan etuuksista lyhyesti ja selkeästi. Esitteet käsittelevät seuraavia aiheita: koti ja perhe, terveys ja kuntoutus, opiskelu, työttömyys, eläkkeelle, muutto Suomeen tai Suomesta, toimeentulotuki. Esitteet ovat saatavilla esimerkiksi arabiaksi ja soraniksi.

Lastenkasvatusvihkoset                            
Tukea lasten kasvatukseen ja koulunkäyntiin.
Julkaisija: Väestöliitto
Kielet: esim. arabia, englanti, kurdi, somali, venäjä, selkosuomi, englanti, burma


Liikunta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen -esite
Liikuntasuositus raskaana oleville ja synnyttäneille äideille on nyt saatavilla useilla eri kielillä. Käännökset on tehty yleisimmille pakolais- ja maahanmuuttajaryhmien kielille. Suositukset on tarkoitettu neuvoloiden asiakasmateriaaliksi.
Julkaisija: UKK-instituutti. Julkaisuvuosi: 2009.
Kielet: suomi, albania, arabia, bosnia, englanti, kurdi, perisa, ranska, ruotsi, somali, turkki, venäjä, vietnam, viro


Liikuntaa ja Urheilua Suomessa - Liikuntaopas maahanmuuttajille
Opas on tarkoitettu maahanmuuttajille ja ulkomaalaisille oppaaksi, miten harrastaa ja organisoida liikuntaa ja urheilua Suomessa.
Julkaisijat: SLU ja monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry. Julkaisuvuosi: 2003.


Meille tulee vauva -opas
Julkaisija: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Julkaisuvuosi: 2008.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti


Näin käytät hätänumeroa 112 Suomessa


Paloturvallisuutta kotona
Tämä esite laadittu ensisijaisesti käytettäväksi, kun maahanmuuttajia perehdytetään kodin paloturvallisuuteen. Esite on kirjoitettu yksinkertaisella suomen kielellä. Esitteen rinnalle on laadittu ohjaajan opas.
Julkaisija: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Julkaisuvuosi: 2010.


Pieni opas monikulttuurisille pareille

Pieni opas monikultuurisille pareille kertoo tärkeimmistä monikulttuurista yhteiselämää koskevista asioista, kuten perhe-elämästä, kielestä, vuorovaikutuksesta sekä miehen ja naisen rooleista.
Julkaisija: Koulutuskeskus Agricola. Marjaana Kanerva (toim.) Julkaisuvuosi 2010.

Rakkautta ja vanhemmuutta kahden kulttuurin perheessä
"Rakkautta ja vanhemmuutta kahden kulttuurin perheessä" -vihkonen on tarkoitettu kaikille sellaisille kaksikulttuurisille perheille, joissa suunnitellaan lasta, odotetaan vauvaa tai joissa on pieniä lapsia. Myös kahden kulttuurin perheitä työssään kohtaavat ammattilaiset voivat hyödyntää vihkosta työssään. Vihkoseen on kerätty perustietoa parisuhteesta, vanhemmuudesta sekä lapsen identiteetistä ja kaksikielisyydestä.
Julkaisija: Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Julkaisuvuosi: 2010
Kielet: suomi, englanti, ranska, venäjä, thai


Senioripaluumuuttajan opas

Senioripaluumuuttajan opas on tarkoitettu kaikille niille suomalaissiirtolaisille, jotka suunnittelevat muuttavansa eläkepäivikseen Suomeen.
Julkaisija: Suomi-Seura ry
Julkaisuvuosi: 2011


Tasa-arvoisena Suomessa
Julkaisija: Sisäasiainministeriö
Kielet: suomi, albania, arabia, takalog, thai, venäjä, vietnam

Tietoa lastensuojelusta seitsemällä eri kielellä
Lastensuojelusta liikkuu paljon vääriä käsityksiä etenkin maahanmuuttajien keskuudessa. Lastensuojelua leimaa kuva huostaanotoista, vaikka suurinta osaa perheitä autetaan lastensuojelussa aivan muilla keinoilla. Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut uuden verkkopalvelun, joka esittelee lastensuojelua seitsemällä eri kielellä. Palvelun sisältö löytyy myös kuunneltavina äänitiedostoina. Sivustolla kerrotaan mitä lastensuojelu Suomessa on, mihin se perustuu ja miten se toimii. Palvelu on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.
Julkaisija: Lastensuojelun keskusliitto
Julkaisuvuosi: 2011
Kielet: suomi, selkokieli, englanti, venäjä, somali, arabia, persia ja kurdi


Tietoa maahanmuuttajille asioimistulkkauksesta
(Suomeksi, muut kielet: www.mol.fi -> haku -> asioimistulkkauksesta)
Esitteessä kerrotaan lyhyesti asioimistulkkauksesta ja asioimistulkin työstä sekä annetaan maahanmuuttajille ohjeita tulkin välityksellä toimimiseen.
Julkaisija: Työministeriö. Julkaisuvuosi: 2004.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, ranska, venäjä, serbokroaatti, somalia, persia, kurdin kieli, arabia ja burma


Tietoa perusopetuksesta (video)
Tietoa perusopetuksesta kahdeksalla kielellä videoiden muodossa.
Julkaisija: Kajaanin MOKU-hanke
Kielet: suomi, arabia, englanti, persia, ranska, somali, venäjä ja kurdi


Tytöstä naiseksi. Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin -opas maahanmuuttajatytöille

Opas vastaa maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin murrosikään liittyvistä asioista, seurustelusta, seksuaalisesta kehityksestä, seksuaalisuuden iloista ja riskeistä sekä itsensä suojaamisesta esimerkiksi sukupuolitaudeilta tai vahingoittavalta kohtelulta.
Lisätietoja Helsingin Tyttöjen Talolta www.tyttojentalo.fi
Tekijät: Aino Karla, Heidi Kytöaho, Mariam Laurén.
Julkaisija: Kalliolan Nuorten julkaisuja Nro 5

Työperusteisen muuttajan ja hänen perheenjäsentensä kotoutuminen Suomeen -opas
Työperusteisen muuttajan ja hänen perheenjäsentensä kotoutuminen Suomeen -opas on tehty työnantajille, jotka suunnittelevat tai ovat jo rekrytoineet työvoimaa ulkomailta, Suomeen työhön tuleville ulkomaalaisille työntekijöille ja heidän kanssaan toimiville viranomaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille. Oppaan tarkoituksena on helpottaa tiedonsaantia liittyen ulkomaalaisen työntekijän ja hänen perheenjäsentensä maahanmuuttoon, rekisteröintiin ja työ- ja elinolosuhteiden järjestämiseen.
Tekijä: Irina Miettinen
Julkaisija: Pointti - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke
Julkaisuvuosi: 2010

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa suomen kielellä
Julkaisija: Opetushallitus. Julkaisuvuosi: 2010.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, ranska, venäjä, persia ja arabia


Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas
Julkaisija: Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma. Julkaisuvuosi: 2004, viim. päivitys 2008.
Kielet: suomi, englanti, arabia, serbokroatia, somalia, venäjä


Vuorotellen. Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin.

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin julkaisema opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin.
Julkaisija: Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki
Kehitysvammaliitto ry. Julkaisuvuosi 2010.
Kielet: suomi, englanti, venäjä

Yrittäjäksi Suomeen -oppaat
Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat perustaa yrityksen Suomeen.