Siilinjärvi » Kuntainfo » Asiointi ja neuvonta » Kirjaamo ja arkisto

Kirjaamo ja arkisto

Kirjaamossa kirjataan kuntaan saapuvat asiakirjat. Kirjaamosta voi tiedustella keskeneräisten ja päätettyjen asioiden vaiheita.

Siilinjärven kunnan keskusarkisto toimii hallintokuntien pitkän ajan ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistona. Arkistosta saa tietoja eri hallintoelimissä käsitellyistä asioista ja kopioita esimerkiksi koulutodistuksista.

Arkistossa säilytettävistä asiakirjoista ja kirjaamoon liittyvistä asioista saa lisätietoja arkistonhoitajalta.

Yhdistysten ja järjestöjen arkistoitavaa aineistoa  kootaan Siilinjärven kunnan kotiseutuarkistoon, joka toimii vapaa-aikatoimen alaisuudessa. Lisätietoja kotiseutuarkistosta saa puh. 044 740 1318.

Yhteystiedot

Kunnan kirjaamo ja keskusarkisto
puh. 044 740 1110
faksi 017 401 132
kirjaamo@siilinjarvi.fi