Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Rakennuksen purkutyö, Asematie 2, Siilinjärvi

05.03.2018 | Rakennuksen purkutyö, Asematie 2, Siilinjärvi

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituksen nähtävillä pitäminen

Ilmoituksen tekijä

Järveläisen Maansiirto Oy  Yhteyshenkilö: 
Sinisiipi 6  Jarkko Järveläinen, puh. 040 530 2538
70900 Toivala   
   
Ilmoituksen sisältöä
Ilmoitus koskee Asematie 2:ssa sijaitsevan liikerakennuksen purkutyön aiheuttamaa tilapäistä melua ja tärinää. Purkutyö tehdään kaivinkoneilla 26.3. – 31.5.2018 välisenä aikana. Purkutyötä tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7 - 18 ja lauantaisin klo 8 -16.

Purkutyössä melua aiheuttavat kaivinkoneet (2 kpl), purkumateriaalin lastaus kuorma-autoihin ja kuorma-autoliikenne sekä kaivinkoneeseen kiinnitetyn pulverointikauhan ja piikkauskoneen käyttö. Työstä tiedotetaan lähistön asuintaloja ja muita häiriintyviä kohteita talokohtaisesti.

Muita lähtötietoja
Rakennuksen purkutyöstä on Siilinjärven kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 7.2.2018 antama rakennuslupa nro 2017-345.

Vireille 2.3.2018

Muistutusten tekeminen
Ilmoituksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua ilmoituksen mukainen toiminta saattaa koskea, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Muistutus on osoitettava Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelutarkastajalle ja jätettävä 19.3.2018 mennessä virka-aikana, postitse osoitteella PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi.

Muistutukseen on merkittävä muistutuksen tekijän nimi ja osoite. Jos asia koskee muistutuksen tekijän kiinteistöä, muistutuksessa on ilmoitettava kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus. Muistutus on allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä.

Postiosoite  PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Käyntiosoite Kasurilantie 1 
Puhelin  017 401 111 
Telekopio  017 401 132 
Sähköpostiosoite ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi 
Virka-aika  8.00 – 15.45

Lisätietoja Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422, matti.nousiainen@siilinjarvi.fi
 
Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Asiakirjojen nähtävillä pito
Ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 6. - 19.3.2018 Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutusaika ja -paikat
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 5. – 20.3.2018.
 
Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja


Liitteet Kartta purkutyön sijainnista