Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Voimaan tulleita kaavoja

05.12.2017 | Voimaan tulleita kaavoja

Lentokentäntien yritysalueen asemakaava
Asemakaavalla muodostuvat Siilinjärven kunnan 2. kunnanosan korttelit 7800–7807 sekä erityis-, liikenne- ja katualueet Lentokentäntien yritysalueen asemakaava-alueella.

Kirkonkylän yleiskaava osittain voimaan
Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.12.2017 § 207 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin nojalla Kirkonkylän yleiskaavan täytäntöönpanosta niiltä osin, johon Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty valitus ei kohdistu.

Kirkonkylän yleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella valituksenalaisia alueita lukuun ottamatta.


Siilinjärvi 7.12.2017    
Kunnanhallitus