Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Yleiset palotarkastukset Siilinjärvellä vuonna 2017

23.01.2017 | Yleiset palotarkastukset Siilinjärvellä vuonna 2017

Asianomaisten tiedoksi ilmoitetaan, että pelastuslain 379/2011 78 § ja 79 § edellyttämät yleiset palotarkastukset suoritetaan vuonna 2017 Siilinjärven kunnan alueella alla olevan ohjeen mukaisesti. Palotarkastusten suorittaminen aloitetaan helmikuussa 2017.

1) Liike-, teollisuus-, varastointi- ja maatalouskohteiden, hoito- ja huoltolaitosten, koulujen, päiväkotien sekä vastaavien valvontakohteiden ja yli kolmen huoneiston asunto-osakeyhtiöiden yleiset palotarkastukset suoritetaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti. Palotarkastusten valvontaväliä arvioidaan jokaisella palotarkastuksella. Edellä mainittujen kiinteistöjen omistajille tai haltijoille ilmoitetaan tarkastusajankohdista ja tarkistettavista asiakirjoista erikseen.

Kyseisten kohteiden palotarkastukset ovat maksullisia. Valvontasuunnitelmasta ja maksupäätöksistä lisätietoja www.pspelastuslaitos.fi tai alueen palomestareilta.

2) Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten ja niihin verrattavien valvontakohteiden palotarkastuksissa on siirrytty omavalvontatarkastuksiin. Omavalvontatarkastusten rinnalla tehdään asuinkiinteistöihin myös perinteisiä yleisiä palotarkastuksia.

Omavalvonnassa valvontakohteisiin postitetaan omavalvontakirje, omavalvontalomake ja palautuskuori sekä pientalon paloturvallisuusopas. Omavalvontalomakkeen voi palauttaa palautuskuoressa pelastuslaitokselle tai myös sähköisenä. Sähköisesti tapahtuvasta palautuksesta on tarkemmat ohjeet omavalvontaoppaan mukana tulevassa ohjekirjeessä.

Omavalvonta-alueet ovat vuodelle 2017 suunniteltujen palotarkastusalueiden mukaisia. Lisäksi palotarkastuksia tehdään asiakkaan pyynnöstä, muiden viranomaisten ilmoituksista (pelastuslaki 379/2011 42 §) tai muusta pelastuslaitoksen arviosta. Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten omavalvonta- ja yleiset palotarkastukset ovat maksuttomia.

Palotarkastuksilla annettuja korjausmääräyksiä valvotaan jälkipalotarkastuksilla. Kohdekäynteinä suoritettavat jälkipalotarkastukset ovat maksullisia.

Pelastuslain 379/2011 80 §:n 1 momentin mukaan palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä saa suorittaa vain alueen pelastusviranomainen. Pelastusviranomainen esittää pyydettäessä pelastusviranomaisen henkilökortin. Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Tarkastukset suoritetaan yleensä klo 9:00 – 16:00.

Siilinjärven kunnan vuonna 2017 tarkastettavat alueet tai kohteet:

Hamula, Vehkasuo, Koivusaari, Särkijärvi, Monni, Väänälänranta, Arabia, Petäisenranta,
Autioranta.

Lisätiedot:
Apulaispalopäällikkö Kari Antikainen 0447188109
tai päivystävä vuoromestari 0447188323.

Lisätietoja saa myös pelastuslaitoksen verkkosivuilta http://pspelastuslaitos.fi/.