Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » 2017-07-20-Ahmo-selvityksista

20.07.2017 | Ahmon vedenlaadun parantamista selvitetään

Ahmo-nimisen lammen vedenlaadun heikentyminen on ollut esillä 1980-luvulta alkaen. Vedenlaadun heikentyminen näkyy sinilevien (syanobakteerit) massaesiintyminä. Tämän kesän seurannassa sinilevää ei ole havaittu.

Historiatietojen mukaan Ahmo-lammen rannalla toimi vuosina 1951 – 1975 pesula, joka laski jätevedet lampeen. Fosforipitoiset jätevedet ovat voineet käynnistää lammen rehevöitymisen. Fosfori on varastoitunut lammen pohjaan, mistä sitä vapautuu veteen happipitoisuuden alentuessa mahdollistaen sinilevien massaesiintymät.

Sinilevien massaesiintymien ehkäisemiksesi Ahmon 17 metriä syvää pääsyvännettä hapetettiin vuosina 1986 – 1993. Hapetus lopetettiin taloudellisista syistä. Hapetus aloitettiin uudelleen vuonna 2001, kun heinä-syyskuussa 2000 lammella oli erittäin runsas leväkukinto. Nykyisin Ahmon pääsyvänteessä on ilmastin, joka pitää syvännealueen pääosin hapellisena estäen lammen pohjassa olevan fosforin vapautumista veteen. Ilmastimen vaikutus ei kuitenkaan ulotu myllyn edustalla, lammen kaakkoisosassa olevalle syvännealueelle. Tässä, vajaan 8 metrin syvänteessä happitilanne heikkenee ja pohjasta alkaa vapautua fosforia. Loppukesällä 2016 leväkukinta painottui tälle syvännealueelle.

Siilinjärven kunta yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, vesialueen omistajien ja Vesi-Eko Oy:n kanssa on selvittämässä, voidaanko Ahmon vedenlaadun heikkeneminen pysäyttää ja sinilevien massaesiintymät ehkäistä sitomalla myllyn edustalla olevan syvänteen pohjalla oleva fosfori kemiallisesti. Selvitystyöhön sisältyy maastokäyntejä, joilla ympäristönsuojelun harjoittelija Marika Sarkkinen selvittää Ahmon ranta-alueiden nykyistä käyttöä ja arvioi mahdollisuuksia vähentää lampeen kohdistuvaa kuormitusta erityisesti fosforin osalta.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen, puhelin 044 740 1421, sähköposti ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi.